မတူတဉ်ကျေးမှုများကို ကျော်ဖြတ်မည့်

 

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဖုန်းလိုင်း 1800 648 911

 

ဘာာ သာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများအား ဆက်သွယ်ပေးလျှက်


မတူယဉ်ကျေးမှုများကိုကျော်ဖြတ်မ ည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဖုန်းလိုုင်း

သည်သင့်ယဉ်ကျေးမှုကို နားလည်ပြီး သင့်ဘာသာစကားဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံ နိုင်သည့် အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာဝန်များနှင့် ဆက်သွယ်ပေးပါသည်။

သင် 1800 648 911, သို့ ဖုန်းခေါ်သောအခါ သင်သည် အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သော ကျန်မာရေး
ပညာရှင်နှင့် ဆွေးနွေးပါလိိမ့မည်။

  • နေထိုင်ကျ်န်းမာခြင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို မည်ကဲ့သို့တိုးတက်စေမည်ကို အကြံဉာဏ်ပေးနိုင် သေ
  • အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို သင် ရယူရန် ကူညီပေးနိုင်သော
  • စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် သင့်အားပံ့ပိုးပေးနိုင်သော

 သင် 1800 648 911 သို့ တနင်္လာမှသောကြာ မနက် ၉း၀၀ မှ ညနေ ၄း၃၀ ထိ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည်။


Transcultural Mental Health Line Postcard in Burmese မြန်မာစာ

Postcard

Download the Transcultural Mental Health Line postcard in Burmese မြန်မာစာ here (PDF 865.1KB).

To order hard copies of the Transcultural Mental Health Line postcard in Burmese မြန်မာစာ email us at [email protected]

 


View and download all Transcultural Mental Health Centre resources in Burmese မြန်မာစာ here