Διαπολιτισμική Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχικής Υγείας 1800 648 911

 

Συνδέοντας την γλώσσα, τον πολιτισμό και τη φροντίδα ψυχικής υγείας


Η Τηλεφωνική Γραμμή Διαπολιτισμικής Ψυχικής Υγείας σάς συνδέει με έμπειρους κλινικούς γιατρούς που κατανοούν τον πολιτισμό σας και μπορούν να επικοινωνούν στη γλώσσα σας.
Όταν καλείτε το 1800 648 911, θα μιλήσετε σε έναν επαγγελματία υγείας που μπορεί:

  • να σας παράσχει συμβουλές για το πώς να βελτιώσετε την ευεξία και την ψυχική υγεία σας
  • να σας βοηθήσει να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην κοινότητά σας
  • να σας υποστηρίξει να φροντίσετε κάποιο άτομο με πρόβλημα ψυχικής υγείας

Μπορείτε να καλέσετε το 1800 648 911 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. έως 4:30 μ.μ.


Η Διαπολιτισμική Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχικής Υγείας είναι υπηρεσία υποστήριξης ψυχικής υγείας.

Αν κάποιο άτομο χρειάζεται άμεση βοήθεια, καλέστε τα Τρία Μηδενικά (000).

Για υποστήριξη ψυχικής υγείας και συμβουλές τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, καλέστε την Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχικής Υγείας στο (Mental Health Line) 1800 011 511.

Αυτή η τηλεφωνική γραμμή διατίθεται 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Αν χρειάζεστε βοήθεια στη γλώσσα σας για να μιλήσετε σε αυτή την υπηρεσία, καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (Translating and Interpreting
Service - TIS National) στο 131 450 και ζητήστε την Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχικής Υγείας (Mental Health Line).

Πληροφορίες για την ευημερία και την ψυχική υγεία στη γλώσσα σας διατίθενται στον ιστότοπο του Διαπολιτισμικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας: www.dhi.health.nsw.gov.au/tmhc


TMHL Postcard Greek

Postcard

 

Download the Transcultural Mental Health Line postcard in Greek Ελληνικά here (PDF 918KB)

Email us to hard copies of the postcard in Greek Ελληνικά at [email protected]

 


Social Media Tiles

 

Download Transcultural Mental Health Line social media tiles in Greek Ελληνικά below.

Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Greek Version. Smiling grandmother and granddaughter  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Greek. Smiling mother and daughter wearing yellow Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Greek. Older man talking on phone 
 Greek Version 1  Ελληνικά (JPG 394.5KB)   Greek Version 2  Ελληνικά (JPG 476.8KB)   Greek Version 3  Ελληνικά (JPG 471.5KB)
 Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Greek. Woman with auburn hair smiling  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Greek. Middle aged man with beard smiling  Transcultural Mental Health Line (TMHL) Social Media Tile in Greek. Middle aged man speaking animatedly on phone
  Greek Version 4  Ελληνικά (JPG 463.1KB)   Greek Version 5 Ελληνικά (JPG 419.7KB)   Greek Version 6 Ελληνικά (JPG 461.9KB)

 


View and download all Transcultural Mental Health Centre resources in Greek Ελληνικά here