Faaleaganuu Laina Soifua Maloloina o le Mafaufau
1800 648 911

 

Sootaga o gagana, aganuu ma tausiga soifua maloloina o le mafaufau


O le Laina Soifua Maloloina o le Mafaufau Faaleaganuu ua e fesoota’i atu ai i foma’i agavaa ua malamalama i lau aganuu ma mafai ona lua talanoa i lau gagana.

O le taimi ete vili ai le 1800 648 911, ete talanoa atu ai ise ofisa soifua maloloina lea o le a mafai ona:

  • tuuina atu fautuaga i auala e faalelei ai lou soifua maloloina o le mafaufau ma manuia ai
  • fesoasoani ete maua ai auaunaga o le soifua maloloina o le mafaufau i lou pitonuu
  • lagolago ia te oe i le vaaia o se tasi ua maua i popolega ona o le soifua maloloina o le mafaufau

E mafai ona e valaau le 1800 648 911 i le Aso Gafua i le Aso Faraile 9:00 am i le 4:30 pm


O le Laina Soifua Maloloina o le Mafaufau Faaleaganuu ose auaunaga lagolago mo le soifua maloloina o le mafaufau.

A fia vave maua se fesoasoani e se tasi, valaau Selo e Tolu (000).

Mo le lagolago i le soifua maloloina o le mafaufau ma fautuaga i afiafi ma faai’uga o vaiaso, valaau le Laina Soifua Maloloina o le Mafaufau (Mental Health Line) i le 1800 011 511.

E avanoa lenei laina i le 24 itula o le aso, fitu aso o le vaiaso. Afai ete fia maua se lagolago i le gagana e talanoa atu ai i lenei auaunaga, valaau i le Auaunaga Faaliliu‘upu ma Faamatala‘upu (Translating and Interpreting Service - TIS National) i le 131 450 ma talosaga le Laina Soifua Maloloina o le Mafaufau.
E maua faamatalaga mo le manuia ma le soifua maloloina o le mafaufau i lau gagana i le upega tafa‘ilagi: Nofoaga Tutotonu o le Soifua Maloloina o le Mafaufau Faaleaganuu www.dhi.health.nsw.gov.au/tmhc


Transcultural Mental Health Line Postcard  Samoan Gagana Samoa

Postcard

 

Download the Transcultural Mental Health Line postcard in Samoan Gagana Samoa here (PDF 849.6KB)

To order hard copies of the Transcultural Mental Health Line postcard in Samoan Gagana Samoa email us at [email protected]

 


View and download all Transcultural Mental Health Centre resources in Samoan Gagana Samoa here