หลากหลายทาง วัฒนธรรมและภาษา สายบริการด้านสุขภาพจิต 1800 648 911

 

การเชื่อมโยงทางภาษา วัฒนธรรม และการดูแลด้านสุขภาพจิต


สายด่วนบริการด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้ที่มีภูมิหลังหลาก หลายทางวัฒนธรรมและภาษา ให้บริการช่่วยเหลือ

ประสานงานระหว่างท่านกับแพทย์ผู้ที่มีประสบการณ์ ผู้ซึ่งเข้าใจในวัฒนธรรมของท่านและสามารถสื่อสารในภาษา ของท่าน

เมื่อท่านโทรไปที่ 1800 648 911 ท่านจะได้พูดคุยกับผู้เชียวชาญทางด้าน สุขภาพที่สามารถ:

  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงสุขภาวะความเป็นอยู่และสุขภาพจิต ของท่านให้ดีขึ้น
  • ช่วยเหลือท่านในการเข้าถึงฝ่ายบริการด้านสุขภาพจิตในชุมชนของท่าน
  • ส่งเสริมให้ท่านดูแลผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต

ท่านสามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลข 1800 648 911 ใน วันจันทร์ถึงวัน ศุกร์ เวลา 9:00 น. - 16:30 น.

 


Transcultural Mental Health Line Postcard in Thai ไทยPostcard

Download Transcultural Mental Health Line Postcard in Thai ไทย here (PDF 885.1KB)

To order hard copies of the Transcultural Mental Health Line Postcard in Thai ไทย email us at [email protected]

 


View and download all Transcultural Mental Health Centre Resources in Thai ไทย here